Handleiding BelRAI 'Mond en tanden'

Handleiding BelRAI 'Mond en tanden'

De BelRAI ‘Mond en Tanden’ is een screeningsinstrument ontworpen voor het vaststellen van de nood aan hulp met mond- of gebitsprothesehygiëne en verwijzing naar de tandarts. De BelRAI ‘Mond en Tanden’ is onderdeel van het BelRAI screeningsinstrument voor het meten van zorgbehoevendheid in België.

De BelRAI ‘Mond en tanden’ screent de mond voor 9 aspecten.

1. Kauwvermogen
2. Ongemak en pijn
3. Droge mond
4. Hygiëne van de uitneembare gebitsprothese
5. Mondhygiëne
6. Toestand van de tanden
7. Toestand van het tandvlees
8. Toestand van de tong
9. Toestand van het gehemelte en de binnenzijde van wangen en lippen

Op basis van deze 9 vragen kan de zorgverlener een beslissing maken over de zorgnood van de bewoner. Ten eerste kan er een beeld gevormd worden van de dagelijkse mondhygiëne van de bewoner en ten tweede van de nood aan doorverwijzing naar de professionele zorg.
Het screeningsinstrument  gaat gepaard met een aantal foto’s die helpen om een goede beoordeling van de mondgezondheid te maken. Bijkomend kunnen onderstaande video’s het gebruik van het screeningsinstrument verder verduidelijken.

VIDEO’S

  1. Belang van de mondgezondheid
  2. Communicatieprocedure
  3. Kauwproblemen, ongemak en pijn of droge mond
  4. Hygiëne van de uitneembare gebitsprothese
  5. Mondhygiëne
  6. Toestand van de tanden
  7. Toestand van het tandvlees
  8. Toestand van de tong
  9. Gehemelte en binnenkant van de lippen
Handleiding BelRAI 'Mond en tanden'

Heb je een vraag? Bekijk zeker onze veelgestelde vragen. Of neem contact op.

Veelgestelde vragen
Contacteer ons

Op deze
pagina